HotStart.dk - Internet portal og startside for dig der har Internet.
  Kilk og stem! - hotstart.dk      

   
.
 

Quiz om mennesket
Med denne Film Quiz kan du teste hvor meget du ved om mennesket. Start flash quizzen her over for at begynde. Denne quiz indeholder følgende spørgsmål og svarmuligheder:


1) Hvilken eller hvilke faktore ligger til grund for, at kvinder og mænd udtrækker følelser forskelligt?
Det skyldes udelukkende biologiske faktorer.
Det skyldtes udelukkende kulturelle faktorer
Det skyldtes både biologiske og kulturelle faktorere.


2) Hvornår modner den del i hjernen (hippocampus) som er i stand til at sætte dele fra langtidshukommelsen sammen?
i 3 års alderen
i 2 års alderen
i 1 årsalderen
2 måneder før fødslen

3) Hvilken af følgende udtalelser er sand?
En mand har 2 X kromosomer
En Kvinde har 2 Y kromosomer
En Kvinde har et X og et y kromosom
En Mand har et X og et y kromosom

4) Hvem afgør genetisk om et barn bliver en dreng eller en pige?
Det gør moderen
Det gør faderen
Det gør både moderen og faderen
Det er fuldstændig tilfældigt

5) Hvor lang er tyktarmen?
1,5 meter
½ meter
8 meter
3 meter

6) Hvad er endorfiner?
Et kemisk stof som hjælper med at nedbryde føden i tyktarmen
Et smertestillende stof som kroppen selv kan producere
En parasit som lever i menneskets krop
En genetisk blanding mellem delfiner og mennesker

7) Hvad kalder man det, når et lands magt og teritorrier udvides gennem militære, økonomiske eller politiske midler?
Diktatur
Mac Donalds
Imperialisme
Kommunisme

8) Hvordan kan man aflæse om et menneske sender et kunstigt frembragt eller et ægte smil?
På munden
På føderne
På øjenene
På næsen

9) Opfinderen af Dynamit, Alfred Nobel grundlage Nobel prisen. Men hvornår?
i 1967
i 1867
i 1901
I 1910

10) Mennesker kan græde af både sorg og glæde. Findes der andre dyrearter der har samme egenskab?
Ja
Nej

11) Hvad har det kemiske stof serotonin, som findes i hjernen en stor indvirkning på?
Sex lysten
Evnen til at huske ting
Humøret
Hårfarven

12) Det første registerede kejsersnit blev foretaget i Tyskland omkring år 1500, men af hvem?
En læge
En slagter
En mand der kastererede grise


13) Hvorfor udvider eller trækker øjets purpil sig sammen?
For at fokucere på ting som er langt væk eller tæt på.
For at indstille sig til de farver der er i lyset.
For at lade den rette mængde lys komme ind i øjet

14) Hvorfor benytter man traditionelt farven blå til drenge?
Fordi blå farver fra genetisk side opfattes som maskulint
Fordi drenge fra gammel tid var mere værd end piger og farven blå havde status som beskyttende
Fordi nyfødte drenge ofte er let blå i huden, mens nyfødte piger ofte er lyserøde i huden.

15) Er det sandt at mænd foretrækker duften af kvinder, som har et anderledes immunforsvar end dem selv?
Ja
Nej