HotStart.dk - Internet portal og startside for dig der har Internet.
  Kilk og stem! - hotstart.dk      

   
.
Din E-mail :

Mål og vægt

Længde:

1 sømil = 1.852 m
1 dansk mil = 7.532 m
1 kilometer (km) = 1.000 m
1 hektometer (hm) = 100 m
1 dekameter (dam) = 10 m
1 meter (m) = 10 dm
1 decimeter (dm) = 10 cm
1 cebtimeter (cm) = 10 mm
1 milimeter (mm) = 1.000 my

1 alen = 62,77 cm
1 fod = 31,39 cm
1 tomme = 2,61 cm

1 inch (in) = 25,4 mm
1 foot (ft) = 12 in = 0,3048 m
1 yard (yd) = 3 ft = 0,9144 m

Rummål:

1 kubikmeter (m3) = 1.000 dm3
1 kubikdecimeter (dm3) = 1 litter = 1.000 cm3
1 kubikcentimeter (cm3) = 1.000 mm3
1 hektoliter (hl) = 100 litter
1 dekaliter (dal) = 10 liter
1 liter (l) = 1 kubikdecimeter = 10 deciliter
1 deciliter (dl) = 10 centiliter cl
1 centiliter = 10 mililiter ml
Overflade:

1 kvadratkilometer (km2) = 1.000.000 m2
1 kvadratmeter (m2) = 100 dm2
1 kvadratdecimeter = 100 cm2
1 kvadratcentimeter = 100 kvadratmilimeter mm2

1 tønde land = 0,552 ha
1 hektar (ha) = 100 ar
1 ar = 100 m2
Multipla og undermultipla:
atto (a) = 10-18 = 1 trilliontedel
femto (f) = 10-15 = 1 billiarddel
piko (p) = 10-12 = 1 billiontedel
nano (n) = 10-9 = 1 miliartedel
mikro (my) = 10-6 = 1 miliontedel
milli (m) = 10-3 = 1 tusindedel
centi (c) = 10-2 = 1 hundrededel
deka (da) = 10 = ti
hekto (h) = 102 = hundrede
kilo (k) = 103 = tusind
mega (M) = 106 = 1 million
giga (G) = 109 = 1 milliard
tera (T) = 1012 = 1 billion
penta (P) = 1015 = 1 billiard
exa (E) = = 1018 = 1 trilion
Vægt:
1 kilogram (kg) = 1000 g
1 hektogram (hg) = 100 g
1 dekagram = 10 g
1 decigram (dg) = 1/10 g
1 centigram (cg) = 1/100 g
1 milligram (mg) = 1/1000 g
1 dansk pund = 500 g

1 pound = 453,6 g
1 ounce = 28,4 g
Talmål:
1 gros = 12 dusin
1 dusin = 12 stk
1 snes = 20 stk