HotStart.dk - Internet portal og startside for dig der har Internet.
  Kilk og stem! - hotstart.dk      

   
.
Din E-mail :

Færdselsregler

Når man færdes på offentlig vej, har man pligt til at kende færdselsreglerne. Det vil blandt andet sige hastighedsgrænser, færdselstavler, forbud mod spirituskørsel og krav om, at man skal køre med lys.

Fartgrænser for personbiler m.m.

50 km/t i tættere bebygget område
80 km/t uden for tættere bebygget område
80 km/t på motortrafikvej (dog 90 km/t, hvis skilte angiver det)
110 km/t eller 130 km/t på motorvej - afhængig af den fart, skiltene angiver.
Fartgrænserne gælder for person- og varebiler samt motorcykler. Der er særlige regler for lastbiler, busser og personbiler, der har tilkoblet påhængsvogn, fx campingvogn. Man skal i øvrigt altid afpasse hastigheden til forholdene, og politiet eller kommunen kan fastsætte lavere hastighedsgrænser. Grænserne skal markeres med fartskilte.

På Københavns politis netsted kan du få mere information om hastighedsgrænser, og på sikkertrafik.dk kan du se, hvor du må køre 130 km/t.

Lygter
Motordrevne køretøjer (dvs. alle former for biler, traktorer, knallerter og lign.) skal altid have nærlyset tændt. Flere oplysninger om lygter kan fås hos politiet.

Blinklys, havariblink og advarselstrekant
På motorvej skal man altid bruge blinklys, når man skifter vognbane. Hvis man kører på andre veje end motorvej, skal man bruge blinklys, når det er nødvendigt i forhold til den øvrige færdsel.

Har man havariblink, skal man altid bruge det, når der er kø på en motorvej. På motorveje er det altså ikke blinklys, men havariblinket, der skal gøre opmærksom på en mulig fare.

Går man i stå et sted, hvor der kan være farligt at holde stille, skal man benytte advarselstrekant. Advarselstrekanten skal sættes mindst 50 meter fra ens køretøj og på motorvej mindst 100 meter fra køretøjet.

Dækmønster
Person- og varebiler skal have mindst 1,6 mm dækmønster overalt. Er bilen registreret efter den 1. april 1991, skal dækket også være forsynet med slidindikatorer. På køretøjer med en totalvægt på over 3.500 kg samt motorcykler skal dækmønsteret være mindst 1 mm.

Mobiltelefoner i biler
Det er forbudt at benytte en håndholdt mobiltelefon, mens man kører bil. Hvis man vil bruge en mobiltelefon, mens man kører, skal den sidde i en fastmonteret holder.

Spirituskørsel
Det er ikke tilladt at køre bil eller motorcykel med en alkoholpromille på over 0,5. Rådet for Større Færdselssikkerhed anbefaler, at man højst drikker en til to genstande, før man kører bil eller andre køretøjer. Du kan hente flere informationer om alkohol og kørsel hos Rådet for Større Færdselssikkerhed.

Flere oplysninger
Du kan se mere om fartbøder og andre bøder i vores link til venstre. Vil du vide mere om færdselsregler, kan du se hos Rådet for Større Færdselssikkerhed.

(kilde: det offentlige 2005)

Links:
Transport & energiministeriet
Sikkertrafik
Trafikken