HotStart.dk - Internet portal og startside for dig der har Internet.
  Kilk og stem! - hotstart.dk      

   
.
Din E-mail :

Religion

Verdens religioner er et enormt stort emne og det vil være meget omfattende at gå i dybden med de forskellige religioner. Denne side tilbyder blodt en ganske kort beskrivelse af de største religioner i verden.

De største religioner i verden fordelt på "medlemmer":

Kristne (katolske, ortodokse, protestantiske)
Muslimer (Islam)
Hinduer
Atheister / ikke religiøse
Buddister
Traditionelle kinisiske religioner
Traditionelle afferikanske religioner
Shintoister

2 milliarder
1.3 milliarder
900 millioner
850 millioner
360 millioner
225 millioner
95 millioner
23 millioner


Kristendom
Navnet kommer fra Jesus Kristus, der er søn af Jomfru Maria der giftede sig med Josef af Nazareth. Jesus fødsel menes af have fundet sted ca. år 4 f.Kr (uoverstemmelsen skyldtes en fejl begået i det 6 århundrede), Jesus blev unfanget af helligånden og kaldes derfor for guds søn. Jesus blev korstfæstet i år 29 eller ifølge den romersk-katolske kronologi den 7. april år 30.

Jesus første bud var at tro på Gud og at elske Ham. Hans næste bud var at "elske din næste som dig selv". Uselviskhed og banhjertighed er centrale begreber i kristendommen. Jesus udvalgte 12 deciple, som han sendte ud for at forkynde evangeliet.

I Romersk-Katolsk kristendom betragtes paven som øverste myndighed og lovlige efterfølger af Skt. Peter, som Jesus udpegede til at lede kirken. Den Romers katolske kirke er den største af de kristne kirker.

Den Ortodokse Kirke har ingen trosbekendelse eller dogmer. Nogle træk ved denne gren af kristendommen er at biskopper skal være ugifte; dogmet om den ubesmittede undfangelse er fraveget; faster er hyppige og overholdes strengt.

Den Protestantiske kirke opstod efter man modsatte sig den katolske majoritets beslutning om at stoppe fornyelser. Senere blev det en fællesbetegenlse for dem der fulgte Reformationens (Luthers) lære imod hvad man betragtede som undertrykkelse fra pavestolens side, herunder især dens krav om at være den øverste myndighed.

Islam
Islam er verdens næststørste religion. Den blev grundlagt af profeten Muhamed i byen Medina, Saudi-Arabien ca. år 622 e.kr. Religionens udøvere kaldes derfor muhamedanere eller muslimer.

Gennem nogle visioner blev Muhamed af ærkeenglen Gabriel udpeget til at være Allahs profet, og han begyndte at omvende sine landsmænd. Ordet Islam kommer fra det arabiske aslama, som betyder "at give sig hen" eller "at underkaste sig". Religionens kerne er streng monoteisme; der er kun en gud, nemlig Allah.

Muslimer skal uanset hvor de befinder sig fem gange om dagen bede bøn knælende med panden mod jorden mens man er vendt mod Mekka. Mekka var det sted Muhamed blev født.

Islams hellige skrift hedder koranen. den rummer Allas åbenbaringer til Muhamed.

Hinduisme
Hinduismen er den nuværende indiske folkereligion, som går tilbage til 2. årtusinde f.Kr. Der er ingen grundlægger i modsætning til kristendommen, islam og buddhismen.

Hinduerne tror at man vil blive blive genfødt, og det nye livs tilværelse vil afhænge af gerningerne i det tidligere liv.

I hinduismen er der mange forskellige guder. Her er ingen pave, kirkemøder eller trosbekendelse. Er man dicipel af en guru (religiøs lære), er han den bindene autoritet, men i sidste ende er det hinduens egen erfaring og gudsoplevelse, der har betydning.

Hinduernes religiøse handlinger foregår i hjemmene, vej vejaltre eller i de store templer overalt i Indien.

Buddhisme
Buddhismen grundlages af Buddha, som levede ca. 560-480 f.kr. Buddha hed oprindelig Siddharta og var født i Nepal af den adligie slægt Gautama. Som 29 årig forlod han sin familie, plaget af livslede, og drog ud i verden for at finde frelse. En nat sad han under et figentræ, da han pludselig modtog "den fuldkomne oplysning". Heraf kommer navnet Buddha, som på sanskrit betyder "den oplyste".

Buddhismen har med udgangspunkt i en selvforløsningslære uden gud udviklet sig til en religion, der ære den ene og de mange buddhaer. I Buddhas lære indgår den otteledede vej (ret anskuelse, beslutning, tale, handlemåde, levevis, streben, eftertanke og selvfordybelse).